Vad behöver du just nu?

Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas.               

 /Sören Kirkegaard

img_3592Jag tror vi alla kan skriva under på att livet bjuder på både en hel del glädje och sorg och att livets föränderlighet är något gemensamt för hur vår verklighet ser ut. Vi kan möta livet och dess föränderlighet på olika sätt. Ibland utgår vi från ett öppet hjärta och ibland utgår vi från ett slutet hjärta.

Vi skulle kunna göra det enkelt och säga att antingen väljer vi kärlek eller så väljer vi rädsla. Det kan verka provocerande att påstå att vi ”väljer” rädsla. För vem väljer medvetet att leva utifrån rädsla eller stängt hjärta?

När livet rullar på i ideligen snabbare takt och stimulansen och kraven tränger ända in i våra annars tysta vrår blir det till synes mindre ett val. Livsstilen med ökade krav och ständig uppkoppling blir en tvångströja som jag plötsligt inte vet hur jag tar mig ur. Orden ”Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas blir plötsligt överväldigande eftersom upplevelsen av livet då kan bli för smärtsamt att ta in. Stressen håller sitt grepp om oss. Ska det vara så här?

Vi orkar inte känna alla känslor och vårt sympatiska nervsystem går redan på högvarv. Vi kämpar genom att springa fortare eller flyr från våra känslor genom att ”stänga av” och kanske dämpa med ett glas vin eller kolla Facebook. Det är här vi har störst chans att hitta möjligheten att kränga tvångströjan av oss. För att möjliggöra detta krävs medvetenhet och en förmåga att se sig själv och sin egen roll i situationen. Blir vi inte medvetna kan vi fortsätta tills vi trillar ihop.

Det är i denna stund vi behöver tillräckligt mycket kraft och mod att göra ett val. Och fråga oss själva

– Vad behöver jag just nu?

Hjärnan är inte alltid vår vän. Den är designad för att upptäcka faror och reagera snabbt. När vi möter världen från den här platsen blir livet mer en kamp. Hjärnan är också bra på att ta oss bort från nuet. Största delen av tiden lyckas hjärnan med hjälp av tankar dra oss in i framtiden eller tillbaka till det förflutna och våra trauma. I denna stund förlorar vi greppet över vem vi är i nuet och alla möjligheter vi egentligen har.

Problemet är sällan de där härliga lyckliga tankarna om det förflutna eller framtiden. Det är tankarna och känslorna som skapar oro och stress som blir problemet eftersom det påverkar vår biokemi i kroppen. Stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol skapar genom sin obalans ett slitage på våra organ. Hjärnan är byggd för överlevnad och kroppen är gjord för att kunna hantera stress och återställa den hormonella balansen, men inte långvarig stress och dessutom utan återhämtning.

Problemet är inte stressen i sig, det är avsaknad av återhämtning och vila. Det finns massor av forskning på stress och vad som är effektivt mot stress. Vad kan vi göra?

  • Vi kan förändra eller ta bort saker som stressar oss
  • Vi kan acceptera. När vi accepterar förändrar vi vårt förhållningssätt till stressen
  • Vi kan föra in mer återhämtning. Inte ens en mobiltelefon fungerar oavbrutet utan att ladda batterierna….
  • Vi kan föra in motion och låta kroppen utsöndra stress-sänkande hormoner
  • Vi kan utöva medveten närvaro

 

def-av-galenskap

 

Jag ställe ödmjukt frågan, är det så att jag ändå någonstans väljer?

Väljer att inte se mig själv och mina behov och därmed lämnar över kraften. Väljer omedvetenhet framför medvetenhet. Väljer att inte lyssna på kroppens signaler för att hellre lyssna på omgivningens krav och förväntningar.

Väljer låsning istället för lösning när jag låter prestation och ansträngning prioriteras framför återhämtning och avslappning.

Vad väcker detta i dig?

Vad ska till för att du ska börja möta dig själv med öppet hjärta?

Och börja fråga dig själv -vad behöver jag just nu?

Lyssna på svaret och ha modet och kraften att ge dig själv det.

 

Välkommen på Andrum med Yinyoga den 3/12 kl 8.30

IslaPlana-3 text Facebook