Viryayoga

Viryayoga i Rummet i Rydebäck

Viryayoga är en dynamisk yogaform med fokus på biomekanik, ett säkrare sätt att använda kroppen som gör att du kan yoga länge i livet utan att skada dig. Viryayoga binder ihop traditioner från öst med kunskaper från väst och är framtagen tillsammans med en naprapat. I systematiskt komponerade yogaserier får du en tuff och rolig yogaträning med små filosofiska teman i varje klass som ger tanke för själen.

Virya betyder på sanskrit, entusiasm, energi och kraft. Tanken med viryayoga är att den just ska ge dig kraft och energi. Entusiasm, syftar till förtjusning och lekfullhet och det inspirerar förhoppningsvis till experimentlusta och till att ge sig ut på upptäcktsfärd i kroppen och sinnet.

Jenny Schönström, yogalärare i Rummet i Rydebäck är utbildad Viryayogalärare enligt Yoga Alliance och är utbildad hos Nordiska Yogainstitutet.  För att upprätthålla kriterierna hos Yoga Alliance och för att säkerställa standarden på lärare som undervisar i viryayoga, finns ett system med en certifieringsprocedur i flera steg. Utbildningen är godkänd av Yoga Alliance och är internationellt gångbar. Jenny vidareutbildar sig regelbundet inom yoga och biomekanik genom olika kurser för att hålla sig ajour med det senaste inom biomekanik och forskning inom området. Utöver viryayogalärare är Jenny också yinyogalärare. Hon har bland annat gått vinyasakurs, chakrakurs, passningskurs och deltagit på flera yogaretreats.

 RYT200              

Vid anmälan och info läs mer under fliken Kurser och Priser/Anmälan.